PrawnikSzczecin Niniejszym, działając w imieniu Specjlanego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie pragniemy potwierdzić, że Pan Michał Olechnowicz, jako adwokat, sporządził na nasze zlecenie opinię prawną dotyczącą analizy zapisów umowy, której stroną był reprezentowany przez mnie Ośrodek.

Realizując zlecenie okazał się być człowiekiem godnym zaufania, stawiając ponad wszystko interes zleceniodawcy. Powierzone zadanie wykonał w sposób należyty i terminowy. Jego bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętych usług prawnych będzie korzystne dla każdego przedsiębiorstwa potrzebującego tego typu usług….

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
www.soswtanowo.pl